Voor wie

OAK helpt kinderen, die specifieke leerproblemen hebben op verschillende gebieden. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

 • Spelling
 • Taal
 • Werkwoordspelling
 • Grammatica (zinsontleden en woordbenoemen)
 • Aanvankelijk Lezen
 • Technisch lezen
 • Begrijpend/studerend lezen
 • Rekenen
 • Schrijven (verbeteren van het handschrift)
 • Zaakvakken
 • Woordenschat
 • Huiswerk

Leren omgaan met:

 • Dyscalculie
 • Dyslexie
 • Beelddenken
 • Emoties en gevoelens
 • Problemen met taakaanpak, motivatie, concentratie en faalangst
 • Leren plannen en organiseren.
 • Aanleren van bepaalde vaardigheden

Websites: Coacheespel Leren leren Taal in blokjes Ik leer anders Methode Kids Skills